17 април 2008 г. - Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци

17.04.2008

17 април 2008 г. - Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци

На провелото се на 17.04.2008 г. Общо отчетно изборно събрание, членовете нa Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци обсъдиха и приеха Програма за развитие на организацията си и избраха

Управителен съвет в състав:
г-н Константин Ламбрев – председател, ф-ма „КонексТива”; с.Оризово, обл. Стара Загора
г-н Иван Янков - зам. председател, ф-ма „Олинеза”,гр. Констинброд

Членове:
г-жа Тина Карадимова - ф-ма „Пелтина”, гр.Искър, обл. Плевен
г-н Димитър Алексиев - ф-ма „Фрукто-Сливен”, гр.Сливен
г-н Стойко Кировски - ф-ма „Джем и Джем”, гр.Пловдив
г-н Димитър Ангелинов - ф-ма „Диони”, гр. Стара Загора
г-н Велизар Петков - ф-ма „Сторко”, гр. Плевен

За повече информация можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79
или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net