Шеста среща между производители на плодове и зеленчуци и преработвателните предприятия - 2.12.2004, Пловдив

23.11.2004

Шеста среща между производители на плодове и зеленчуци и преработвателните предприятия - 2.12.2004, Пловдив

На 02.12.2004 г. от 11.00 ч., зала "Москва" на Новотел"Пловдив", гр.Пловдив Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци организира шестата среща между производители на плодове и зеленчуци и преработвателните предприятия.

В първата й част сме предвидили дискусия по въпроси отнасящи се до: производството и реализацията на плодове и зеленчуци за преработка; проблеми при усвояване на субсидиите за отглеждане на пипер и домати; презентации на фирми производители и/или вносители на семена, торове; производители и/или вносители на машини, опаковки и други услуги, свързани с отглеждането на плодове и зеленчуци или преработката им.

Във втората част, подобно на предишните срещи, ще осигурим възможност на участниците в срещата за индивидуални разговори.