Комисия за избор на проекти по САПАРД

11.06.2004

Комисия за избор на проекти по САПАРД

На последното заседание на Комисията за избор на проекти по САПАРД, Мярка 1.2 – “Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти” – бяха одобрени следните проекти:

Име на кандидата “Фрукто Сливен” АД
Място на извършване на инвестицията Гр. Сливен
Вид на инвестицията

Реконструкция и модернизация на консервна фабрика

Точки по таблицата за оценка на проекта 75

 

Име на кандидата “Янков и сие” ООД
Място на извършване на инвестицията Землището на гр. Пловдив, местността “Динките”
Вид на инвестицията Хладилни съоръжения и оборудване;
Технологично оборудване;
Информационна система за управление на качеството;
Електрокари.
Точки по таблицата за оценка на проекта 55

 

Име на кандидата “ЕФЕБ” АД
Място на извършване на инвестицията Гр. Ямбол
Вид на инвестицията Разширение на предприятие за солозамразяване
Точки по таблицата за оценка на проекта 50

 

Име на кандидата “Eко – 2000” ООД
Място на извършване на инвестицията Гр. Пловдив
Вид на инвестицията Изграждане на предприятия за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци в охладено състояние
Точки по таблицата за оценка на проекта 75

 

Име на кандидата “Сакар 52” ООД
Място на извършване на инвестицията Гр. Хасково
Вид на инвестицията CMP, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини, съоръжения и технологично оборудване на предприятия за преработка на плодове и зеленчуци
Точки по таблицата за оценка на проекта 75

 

Име на кандидата “МАРКОМ” ООД
Място на извършване на инвестицията Землището на село Крепост, Община Димитровград, Област Хасково
Вид на инвестицията Изграждане на цех за сушене на плодове и зеленчуци;
4-ри броя хладилни камери;
линия за пакетиране.
Точки по таблицата за оценка на проекта 70