СППЗ ще реализира проект „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци” по Програма Леонардо да Винчи

23.06.2011

СППЗ ще реализира проект „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци” по Програма Леонардо да Винчи

СППЗ спечели и се подготвя за реализиране на проект по Програма Леонардо да Винчи, мярка „Мобилност”.

Темата на проекта е: „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци”.

Финансова подкрепа от проекта – до 80%.

Основната дейност в проекта е обучение на специалисти, представители на фирми–членове на Съюза, което ще се проведе през месец март 2012 година.

Приемащата организация е Австрийският браншови съюз на хранително-вкусовата промишленост в партньорство с Организацията за тестване на хранителни продукти във Виена.