Еко – бизнес клуб за фирмите от консервната промишленост SwicthForFood

30.06.2011

Еко – бизнес клуб за фирмите от консервната промишленост SwicthForFood

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци и АРК „Консултинг”,
като домакин на Enterprise Europe Network – Bulgaria

ви канят в

Еко – бизнес клуба за фирмите от консервната промишленост SwicthForFood

Клубът цели да подпомогне фирми от бранша, които желаят да реализират техники и практики за пестене на вода и съответно намаляването на разходите си за вода. Организира се от СППЗ и Enterprise Europe Network – Bulgaria по проект SwitchForFood и се финансира от Европейската комисия. Такива клубове в момента се стартират в още 8 държави, като крайната цел е всички те да се свържат в международна мрежа за обмен на бизнес контакти и добри практики.

Изтегли заявка за участие в клуба

Как работи?

Клубът е замислен като дългосрочно (минимум година) обединение от около 10 фирми от един под-сектор на ХВП или от един регион на България.

В началото на фирмите, членуващи в клуба ще се изгради детайлен профил, базирн на конакти с предтсавители на фирмата, посещение от екип експерти на място и оценяване-входно ниво на управлението на ресурсите по специално разработена методика.

Следващият етап предвижда обучение на служители на фирмата по специално разработена електронна платформа за проследяване и сравняване на консумацията на вода и други ресурси в производството.

Следва експертно оценяване на индивидуалния профил на всяка от фирмите и изработване на доклад, който анализира състоянието на фирмата, предлага мерки за оптимизране на разхода за вода и посочва решения, чрез които икономиите да се осъществят.

Фирмите решават сами кои от предложените решения ще внедрят. Организаторите на клуба ще проследят внедряването на избраните и ще предоставят съдействие в процеса.

Финалният етап е интернационализация на дейността и популяризация на постиженията на фирмите чрез обвързване на Клубовете от деветте участващи държави в Switch4Food и стимулиране на нови бизнес контакти чрез мрежата Enterprise Europe Network. Фирмите ще получат безплатен достъп до бази данни с нови технологии от хранително-вкусовия сектор на 47те държави, в които мрежата ЕЕН функционира, каталог участниците в клубовте от останалите държави, добрите практики и казуси и базата данни с ескперти по управление и опримизациите на ресурсите в производстото. Също така, фирмите ше могат да ползват безплатни консултации за свързване с партньори за разширяване на пазарите си, съвместна дейност и проекти или решаване на специфични технологични проблеми чрез мрежата на Enterprise Europe Network.

Сбирките на клуба ще са периодични (планирани са 5 за 1 година), форматът е съвсем свободен – делови обяд, семинар или посешение във фирма-челн на клуба. Клубът ще приема нови членове при заявен интерес.

Все още се колебаете?

Участието в клуба е безплатно!
Изисква се само декларация, че приемате да участвате в клуба.
Изтегли заявка за участие в клуба

Добрият пример: Тази инициатива е реализирана във Великобритания от Министерството на околната среда през 2007 г. под името The Federation House Commitment.Членове са компании както гигантите Coca Cola, Unilever, PepsiCo, Nestle, Kraft и др., така и малки фирми за замразени продукти, сосове и други хранителни продукти, като всяка от тях е посочила, че в резултат на дейностите в клуба е реализирала средно 30 % икономии на водни ресурси.

Клубовете продължават да функционират и в момента. Тук можете да прочете доклада за дейността и историите на някои от фирмите: http://www.fhc2020.co.uk/fhc/cms/assets/Uploads/WRAP-FHC-Report-2010.pdf

Местата са ограничени!
За да се запишете за участие, моля изтеглете
бланката я изпратете попълнена обратно на maria.alexandrova@online.bg до 28 юни 2011 г, вторник

Програмата на срещите и дейностите на клуба ще бъде съобразена с работния ви график и този на Съюза.

За въпроси, допълнителна информация и предложения:

Мария Александрова
Enterprise Europe Network – България
www.enterprise-europe-network.bg

Фондация „Приложни изследвания и комуникации” 1113 София, ул. „Александър Жендов” 5 Тел: 02/ 973 3000 (вътр. 434); Факс: 02/ 973 35 88 e-mail: maria.alexandrova@online.bg www.arcfund.net