Ново законодателство относно етикетите на хранителните продукти в ЕС

11.08.2011

Ново законодателство относно етикетите на хранителните продукти в ЕС

След продължили почти три години дебати, Европарламентът прие на 6 юли 2011г. ново законодателство относно етикетите на хранителните продукти. В бъдеще, енергийното съдържание, количествата на съдържащите се мазнини, наситени мазнини, въглехидрати, захар, протеини и сол, трябва да бъдат ясно обозначени на опаковките на хранителните стоки, за да могат потребителите лесно да намират необходимата им информация.

Докладчикът на ЕП Ренате Зомер (EНП, Германия), която водеше преговорите със Съвета, довели в крайна сметка до споразумение, каза следното пред пленарната зала: "Въпреки политическите и идеологическите разлики в ЕП, въпреки националните идеологически убеждения, успяхме да постигнем добър компромис. Новите правила трябва да дадат повече и по-добра информация на потребителите, за да могат да правят информиран избор при покупка. Освен това, хранителната индустрия също ще извлече ползи, тъй като ще има по-голяма правна сигурност, по-малко бюрокрация и по-добро законодателство като цяло. (...) Това е много важно за малките и средните предприятия, които представляват повече от 80% от европейския хранителен сектор."

Задължително обозначаване на хранителните стойности

Съгласно новите правила, енергийното съдържание, количествата на съдържащите се мазнини, наситени мазнини, въглехидрати, захар, протеини и сол трябва да бъдат обявени заедно на опаковката, в четлива форма, в таблица с подравнени цифри, в едно и също зрително поле (т.е. или само на лицевата страна на опаковката, или само на задната). Стойностите трябва да бъдат дадени за 100g или 100ml. Ако храната е опакована като единична порция, на етикета трябва задължително да се посочва и хранителната стойност в порции.

Алергени

В момента всички съставки - включително алергенните вещества - трябва да бъдат отбелязани на опаковките на предварително опакованите храни. Така за в бъдеще потребителите ще могат по-лесно да откриват информацията дали даденият продукт съдържа алергени, тъй като те ще трябва да изредени в списъка на съставките. Съгласно новото законодателство, информация за алергените трябва да бъде давана също и за храни, които се продават в ресторанти или столове. Относно тази разпоредба, държавите членки могат да вземат решение как точно тази информация да бъде предоставена на потребителите.

Обозначаване на страната на произход

Произходът на някои храни, като говеждо месо, мед, зехтин, пресни плодове и зеленчуци, в момента трябва да бъде обозначен на етикета съгласно специфичните секторни законодателства. Подобно обозначаване е също така задължително в случаите, в които неговата липса може да подведе потребителя. По искане на Парламента, сега мястото на произход трябва задължително да бъде посочено и за прясното свинско, овче, козе и пилешко месо. В рамките на две години след влизането в сила на новия регламент, Комисията трябва да въведе правила за приложение на тази разпоредба.В бъдеще може да бъде решено обозначаването на страната на произход да бъде задължително и за други продукти (например месо, което се използва като съставка, мляко или непреработени храни), но преди това Комисията трябва да извърши оценка на въздействието, за да се прецени приложимостта и произтичащите разходи от подобни нови изисквания за етикетиране.

Без подвеждане на потребителите

Новите правила ще гарантират също така, че потребителите няма да бъдат подвеждани посредством външния вид, описанието или картинно изображение на даден хранителен продукт.

Също така храни, които изглеждат сходно с други храни, но са с различни съставки, като например подобните на сирене храни от растителни съставки (или т.нар. "имитиращи" храни) ще бъдат също по-лесно разпознаваеми. Когато съставка, която по принцип би трябвало да се съдържа в продукта, е заместена от друга съставка, това трябва да бъде ясно посочено на лицевата страна на опаковката с подходящ шрифт (до наименованието на продукта), или да бъде сложен надписът "имитация". Когато при месните продукти се създава впечатление, че става дума за едно цяло парче месо, макар продуктът да се състои от различни смесени части месо, върху лицевата страна на опаковката на продукта трябва ясно да се изписва "формовано месо от смесени парчета месо". Същото правило ще се прилага и за рибата.

Кога новите правила ще влезнат в сила?

След като законодателството бъде прието и публикувано в Официалния вестник на ЕС, хранителната промишленост ще разполага с три години, за да се приспособи към новите правила. След това, тя ще има на разположение още две години - или пет години общо - за въвеждането на новите правила за обозначаване на хранителната стойност. Ако тази информация се предоставя на доброволен принцип преди това, тя трябва да съответства на новите правила в рамките на три години след тяхното публикуване.

Повече информация: http://www.europarl.europa.eu/bg/headlines/content/20110627FCS22686/13