Резултати от дегустацията ”Да преоткрием традицията”

12.11.2011

Резултати от дегустацията ”Да преоткрием традицията”

В изпълнение на третия етап от Програмата си за повишаване на потребителската култура под мотото ”Да преоткрием традицията”, СППЗ организира дегустация на две основни групи продукти:

 • лютеница – фино смляна и едро смляна
 • мармалад от шипки

в рамките на специализираното изложение „Интерфуд & Дринк”.

В дегустацията участваха със свои продукти фирмите:
(подредени са по реда на пристигане на пробите)

 • «Булконс-Първомай» АД - /лютеница – фино смляна и едро смляна/
 • «Конекс Тива» ООД - /лютеница – едро смляна-два продукта/
 • «Филикон -97» АД - /лютеница фино смляна и едро смляна /
 • «Дерони» ООД - /лютеница-фино смляна-два продукта и едро смляна -два продукта /
 • «Консервинвест» ООД -/лютеница – фино смляна, едро смляна и мармалад от шипки /
 • «Олинеза» ООД -/ лютеница – фино смляна и едро смляна /
 • «Джем и Джем» ООД - / мармалад от шипки /
 • «Цима 99» ООД - / мармалад от шипки /

Дегустацията се извърши в два етапа (два последователни дни) – от потребители и от професионална комисия.

На 10.11.2011 г. на щанда на Съюза в зала 3 се извърши дегустация от потребители /посетители на изложението/, които оценяваха продуктите органолептично - външен вид, вкус и мирис, консистенция, цвят, като за целта попълваха предварително разработени дегустационни листове.

Резултати от потребителската дегустация:

В категория лютеница фино смляна се дегустираха шест продукта. На първо място е лютеницата на «Консервинвест» ООД, на второ - «Филикон -97» АД, на трето-«Булконс-Първомай» АД.

В категория лютеница – едро смляна се дегустираха осем продукта. На първо място е лютеница „Царица”, следвана от „Велика” - и двете производство на «Дерони» ООД. Третото място си поделят „Семейна лютеница” на «Олинеза» ООД и пикантната ”Македонска лютеница” на «Конекс Тива» ООД.

В категория мармалад от шипки се дегустираха четири продукта. На първо място е мармалада на «Джем и Джем» ООД, следван от мармалада в стъклена опаковка на «Цима 99» ООД, а на трето място е продукта на «Консервинвест» ООД.

На 11.11.2011г. в панорамната зала на Интер Експо Центъра продуктите се дегустираха от комисия в състав:
председател – д-р Камен Николов – Директор на дирекция „Управление на качеството” към БАБХ и членове:
1. проф. д-р Йордан Гогов – Ръководител РЦБХ
2. доц.д-р. Кирил Михалев – УХТ, Катедра „Конервиране и хладилна технология”
3. доц.д-р Данка Луднева – ИИРХ гр. Пловдив
4. д-р Нелия Микушинска – н-к отдел „Опазване на общественото здраве”, МЗ

Оценката се извърши по органолептични показатели: външен вид, консистенция, цвят, вкус и мирис. Максимален брой точки при петобална система на оценка - 100.

В категория лютеница фино смляна на първо място с 91 точки е лютеницата на «Консервинвест» ООД. На второ място е лютеницата на «Булконс-Първомай» АД, следвана от ”Тодорка” на «Дерони» ООД.

В категория лютеница – едро смляна на първо място е лютеница „Царица”, следвана с една точка разлика от „Велика” - и двете производство на «Дерони» ООД. Третото място си поделят с равен брой точки лютениците на «Булконс-Първомай» АД и «Филикон -97» АД.

В категория мармалад от шипки, с 89 точки на първо място е продукта на «Джем и Джем» ООД, следван от мармалада в стъклена опаковка на «Цима 99» ООД, а на трето място е продукта на «Консервинвест» ООД.