Форум „Българският износ – тенденции и перспективи“

08.09.2015

Форум „Българският износ – тенденции и перспективи“

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци в качеството си на партньор на Форума „Българският износ – тенденции и перспективи“ и Виа Експо като негов организатор биха искали да привлекат Вашия интерес за участие в него.

Събитието ще се проведе на 16 октомври /петък/ в НДК, София.

Форматът му е ‘Конференция и Изложение’. Негов фокус ще бъде интернационализирането на българския бизнес, което в съвременната икономическа реалност е съществен мотив за подобряване конкурентоспособността на фирмите и разширяване на пазарните им позиции.

Съдържанието на Конферентната програма ще предостави полезна информация относно:

  • как експортът помага за развитието на дейността на една фирма;
  • как да изградим работеща експортна стратегия;
  • какви са ползите от единния европейски пазар;
  • кои са перспективните държави и експортни сектори за продукцията на българските предприятия;
  • схеми за експортно финансиране;
  • международно данъчно, правно и финансово консултиране;
  • управление на кредитния риск при експорта;
  • застраховане на рисковете при външнотърговски сделки:

Програма на Конференцията

Условия за участие като делегат

**10% отстъпка за членовете на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Профил на изложители и посетители

В рамките на събитието ще имате възможност да установите полезни и качествени контакти с лекторите експерти от Конферентната програма, участниците в изложбената част - консултанти с предмет на дейности, съпътстващи обслужването на фирмената експортна дейност и останалите делегати – представители на бизнеса от различни индустриални браншове, с които може да обмените сходен опит.

За повече информация: international@viaexpo.com; 032/512 907