Европейска седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015

21.11.2015

Европейска седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015

ЕСНО 2015

Дейностите в ЕСНО са насочени към увеличаване на информираността относно ефективността на ресурсите и устойчивото развитие. Целта е да се промени поведението на европейските граждани и техните навици по отношение на отпадъците; да се насърчи намаляването на отпадъците, както и повторното им използване, сортиране и рециклиране, особено в страните, където делът на рециклирането е все още нисък.

Преди всичко, ЕСНО има за цел да насърчи устойчиви дейности за предотвратяване образуването на отпадъци в цяла Европа, да се повиши информираността отноно стратегията и политиките за за предварително предотвратяване и намаляване на отпадъците в ЕС и неговите държави-членки, да се превърне концепцията за намаляване на отпадъците в реалност; да подтикне и мотивира възможно най-много хора да предприемат действия, чрез практическа информация за действия и поведенчески промени, които ще доведат до промяна, да покаже на прякото въздействие на консумацията върху климатичните промени и околната среда, и накрая да се подчертаят връзките между намаляване на отпадъците и устойчивото развитие.

7-то издание на ЕСНО получи широка политическа подкрепа. То ще се проведе под патронажа на Европейския парламент и на неговия председател Мартин Шулц.

Тематичните дни за превенция 2015 ще се фокусират върху темата Дематериализация. Дематериализацията означава използване на по-малко или никакъв материал при условие, че се доставя същото ниво на функционалност за потребителя и е един от ключовите елементи за осъществяване на устойчиво производство и потребление.

Редуцирай, Рециклирай, Използвай повторно: време е да се действа, и всяко действие е важно!

Тематични дни на превенция 2015

ЕКОПАК - Мисия околна среда