Сензорен анализ на храни и напитки2

25.01.2016

Сензорен анализ на храни и напитки2

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци организира двудневен практически курс за обучение на тема:

„Сензорен анализ на храни и напитки“

на 10 и 11 март 2016 г. /четвъртък и петък/

в сензорната лаборатория на „И СИ БУЛ”ООД, бул. Княз Ал. Дондуков 87, гр. София

 

ПРОГРАМА

10 март 2016г./ четвъртък /       Начало 10.00 часа

1. Сензорен анализ – определение и значение.

2. Физиология на човешките сетива. Фактори влияещи при формиране на органолептичните характеристики на продуктите.

3. Практическо упражнение: Тест на Ишихара за определяне на аномалии във възприятието на цветовете.*

4. Изисквания към помещенията за провеждане на сензорни тестове. ISO 8589.

5. Основни правила за провеждане на сензорен анализ според междунарония стандарт ISO 6658.

6. Изисквания към продуктите за анализ. Правила за кодиране на мострите, начин на поднасяне.

7. Подбор на оценители за участие в сензорни анализи.

8. Терминология.

9. Практическо упражнение за разпознаване на основните вкусове и миризми.*

10. Тест за разпознаване на основните вкусове – методика и практическо упражнение.*

11. Тест за определяне на праговете на чувствителност на оценителите – методика и практическо упражнение.*

12. Видове сензорни анализи. Методи за откриване на качествени различия.

12.1. Метод на триъгълното изпитване – методика и практическо упражнение.*

12.2. Тест за определяне на предпочитанията. Сравняване по двойки (ISO 5495)

12.3. Тест на единичния импулс („А“ или не „А“) – методика и практическо упражнение.*

Край на 1-ви ден - 17.30 часа

 

11 март 2016г./петък /       Начало 9.00 часа

1. Сензорни анализи с участие на потенциални потребители – видове, приложения.

2. Правила за провеждане на потребителски тестове в контролирана среда (ISO 11136)

3. Практическо упражнение – сравнителен тест за конкурентно позициониране на продукт.*

4. Рангово класиране – методика и практическо упражнение.**

5. Методика за определене и валидиране на срок на годност на продукти по органолептичните им характеристики (ISO 16779)

6. Сензорни тестове за определяне на дизайн и ергономичност на опаковка. Възможност за провеждане на практическо упражнение при желание на участниците.

7. Дескриптивни тестове

7.1. Практически упражнения за подобряване на уменията за описание на органолептични показатели при дескриптивни тестове.*

7.2. Сензорен профил на продукт – методика и практическо упражнение.**

7.3. Приложение на сензорните анализи в различните етапи от жизнения цикъл на продукта.

край на семинара – 16.30часа

Лектор: инж.-технолог Кристина Петева /ръководител сензорна лаборатория Euro Sensolab България/

 

Обучението се организира само за представители на фирми от бранш преработка на плодове и зеленчуци. Максимален брой участници - 12 души.

 

Моля, обърнете внимание:

* Тестовете маркирани с една звезда се провеждат с мостри, консумативи и продукти предоставени от сензорната лаборатория.

** Тестовете маркирани с две звезди ще се проведат с мостри и продукти на участниците в обучението. Конкретните продукти ще се определят след изготвянето на списъка с участниците.

Сензорното качество на даден хранителен продукт е най-важния фактор, който влияе върху неговия успех на пазара. Методите на сензорния анализ са нeзаменим инструмент при:

  • определяне на целеви пазар
  • съставяне на концепция за продукт
  • разработване на нов продукт
  • подобряване на разработена рецептура
  • замяна на съставки или процеси с цел намаляне на себестойността
  • избор на нов доставчик
  • сравняване на конкурентни продукти
  • разрешаване на проблеми с качеството
  • контрол на качеството на отделни партиди
  • гарантиране на срока на трайност

 

Таксата за участие за членове на СППЗ е 150 лв. без ДДС /180 лв с ДДС/ с включени обяд и кафе-паузи за двата дни на обучението и издаване на Удостоверение.

За втори специалист от една фирма се ползва 10% отстъпка.

Цената е валидна при минимум 10 обучаеми!

 

Моля, преведете съответната сума на сметката на СППЗ:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG55UNCR70001522130064
BIG CODE: UNCRBGSF
Основание за плащане – участие в обучение

Попълнените заявки за участие, моля изпращайте на:e-mail: office@org-bg.net

Краен срок за изпращане – 15 февруари 2016 г.

 

За информация:

Участниците от страната сами си осигуряват хотел в София и резервират нощувката си.

Близки до мястото на обучението хотели са: Бизнес хотел «Акорд» - www.hotel-akord.com;

Къща за гости „До Oперата” - www.hotel-lopera.eu

Приложение: Заявка за участие