Форум за eнергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, 5-7 април 2016, София

07.03.2016

Форум за eнергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, 5-7 април 2016, София

Организатор: Виа Експо
Партньор: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Събитието ще се проведе от 5 до 7 април в София.

Фокусът ще бъде върху оползотворяване на отпадната топлина при производството, както и хранителните отпадъци като неизползван ресурс за получаване на енергия, необходима в цялостния работен цикъл.

Участвайки в събитието ще имате възможността да видите на практика как отпадъците биха могли да се превърнат в един от основните източници на топлина, гориво и електричество за Вашето предприятие. Управлението на отпадъците се превръща същевременно и във важен елемент на енергийния мениджмънт в ХВП, която е силно зависима от използването на енергия. Посредством внедряване на инсталации за производство на енергия от хранителните отпадъци, Вие бихте могли да покривате голяма част от собствените си енергийни нужди и да намалите производствените си разходи. По този начин продукцията Ви ще стане по-конкурентна на българския и международен пазар.

Конференциите

Програма Конференция управление на отпадъците
Специално за вас: Сесия „Как да превърнем отпадъците в ресурс в сектора хранително-вкусова промишленост?
Програма Конференция енергийна ефективност и зелена енергия

Регистрация

Изложенията

До момента участие са заявили компании от 13 държави. Сред експонатите ще бъдат: инсталации за производство на биогаз от отпадъци от ХВП, компостери за биоотпадъците; енергийноефективно осветление и иновативни изолации; когенерационни системи и др.

www.viaexpo.com