Общото събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци избра нов Управителен съвет

20.05.2005

Общото събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци избра нов Управителен съвет

На 13.05.05г. на Общото събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци бе избран Управителен съвет с председател г-н Константин Ламбрев.

Константин Ламбрев е роден в София през 1961 г. Завършил е Висшия икономически институт в София със специалност “Международни икономически отношения”. Владее английски, италиански и руски, ползва испански и френски езици. До 1990 г. е работил във ВТИД “Машиноекспорт” като отговарящ за износа на металорежещи машини за Италия, Испания и Португалия. От 1990 г. е управител на СД “Конекс”. От 2001 г. е член на Управителния съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци, а от 2003 г. – негов заместник-председател. Женен, с две деца.

Управителен съвет:

Константин Ламбрев - председател
Стойко Кировски - зам.председател, „Джем -Джем" ООД, гр.Пловдив
Стефан Недялков - „Загора Фрукт" АД гр. Стара Загора
Димитър Ангелинов - „Дерони" ООД, гр.Хасково
Димитър Алексиев - „Фрукто-Сливен" АД, гр. Сливен
Пламен Парушев - „Юпер" АД, гр.Русе
Тина Карадимова - „Пелтина" ООД, г. Искър

Контролен съвет

Надежда Герова - председател „Марис" ООД, гр.Пазарджик
Цветослав Думанов - „Роял Патейтос" АД, с.Белчин
Валентин Видев - „Гълъбекс" ООД, гр.Пловдив

Почетен председател - Александър Йоцев

Изпълнителен директор - инж.Антоанета Божинова