Примерен Договор за покупко-продажба на плодове и зеленчуци за преработка

02.03.2006

Примерен Договор за покупко-продажба на плодове и зеленчуци за преработка

Примерен Договор за покупко-продажба на плодове и зеленчуци за преработка изработен по идея на Съза на преработвателите на плодове и зеленчуци и съгласуван с Асоциация български пипер и Национален съюз на градинарите на среща на производителите на плодове и зеленчуци и консервните фабрики в гр. Хисар на 24.02. 2006 г. Към договора като приложение са изработени и качествени показатели на които трябва да отговарят основни групи зеленчуци за преработка - домати, пипер-капия, корнишони и патладжан.