Експортни субсидии

11.06.2004

Експортни субсидии

По решение на ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" фирмите спечелили експортни субсидии съгласно Наредба 42 от 24.10.03 г. на МЗГ са следните:

  1. "Фрукто Сливен" АД - гр. Варна
  2. "Солвекс Мира Фрукт" АД - гр. Нови Пазар
  3. "Конпло" АД - гр. Казанлък
  4. "Карнобатплод" АД - гр. Карнобат