Международно събитие за технологии и решения за ефективно оползотворяване на отпадъци

13.02.2017

Международно събитие за технологии и решения за ефективно оползотворяване на отпадъци

От 7 до 9 март в София ще се проведе 13та международна Изложба и Конференция за управление на отпадъци в т.ч. и от хранително-вкусова промишленост (ХВП) с акцент върху приложението им като суровина за извличане на енергия от тях.

Изложители от 13 държави ще покажат как селскостопанските отпадъци могат да се използват за получаване на енергия, която да се прилага обратно в техния бит или производство. Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от земеделски производства и ферми, ХВП и всички останали индустриални сектори, образуващи биоразградими отпадъци. Ще бъдат предложени също така селскостопански машини и линии за тръбно силажиране и компостиране, както и земеделски системи в оранжериите с напреднали технологии т.н. хидропонно отглеждане на култури.

Какви други експонати ще привлекат вниманието на земеделските стопани и фермерите:

  • хибридна когенерационна система чрез биомаса и биогаз за икономично отопление и охлаждане - посредством оползотворяване на отпадната топлина в някои промишлените процеси като консервни фабрики, винарни, парници и мандри
  • машини за автоматизирано преработване на селскостопанските отпадъци в биомаса; преси за балиране 
  • машини за компостиране и приготвяне на силаж
  • системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци
  • оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост
  • интересна тема ще е как може да се внедри една качествена отоплителна система - чрез използване на различните видове термопомпи (геотермални, въздушни и за отработен въздух)
  • инсталации за производство на храни за домашни любимци.

 

Лектори от Белгия, България, Италия, Холандия и Германия ще вземат участие в Конференцията. Сред тях са представители на Министерството на околната среда и водите, ГД „Околна среда“ на Европейската комисия, Европейска биогаз асоциация, Агенция по околна среда към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия; Асоциация на еколозите от общините в България; Представител на Софийска община; немската компания Martin, др. На специална Сесия ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина ще се представят италианските изложители.

 

По време на Конференцията на 8 март представител на Европейската биогаз асоциация ще разясни за неправилната употреба на утайките от пречиствателните станции, което може да предизвика сериозни екологични последици (замърсяване на околната среда, свлачище, т.н.). Броят на инсталации за биогаз в Европа се е увеличил до 17 376 през 2015 г. като утайки са втората най-използвана суровина за производство на биогаз в Европа, представляваща 16 %.   Сред другите теми са: Кръговата икономика: предизвикателства и възможности за ЕС и България; Аспекти на националната политика по отношение на отпадъците; Холандският напредък в контекста на кръговата икономика; Представяне на най-добрите чужди и български практики като успешни примери при кръговата икономика; София и интегрираната система за управление на отпадъците; Технологии и централи на фирма MARTIN – решения за използване на енергията и суровините от отпадъците; Производството на биогаз от активни утайки от пречиствателните станции.

 

Пълното съдържание на Конферентната на приложения линк:
Програма
Регистрация за посещение на изложбата
Брошура