Информация за прогнозни количества зеленчуци и плодове, необходими за преработка през 2017 г. на фирми - членове на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

07.03.2017

Информация  за  прогнозни количества зеленчуци и плодове,  необходими за преработка през 2017 г.  на фирми - членове на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.