Прогнозни количества зеленчуци и плодове необходими за преработка през 2019г. за фирми- членове на СППЗ

09.01.2019