СППЗ с участие на Alimentaria 2019

07.03.2019

СППЗ с участие на Alimentaria 2019

За втора поредна година Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци организира участието на свои членове в международното специализирано изложение за храни, напитки и гастрономия “ALIMENTARIA 2019” в Лисабон , Португалия в периода 24 – 26 март. Представянето е финансово обезпечено по схемата „Помощ за участие в изложения“ от МЗХГ.

Панаирът е чудесно разположен в Средиземноморския хъб и е своеобразен индикатор на лидерство в бранша, налагащ тенденции на пазарите. Обединява предложението за храна, организирано по сектори, които представляват голямото разнообразие в хранително-вкусовата промишленост. Изложението има подкрепата и сътрудничеството на всички канали за дистрибуция и на събитието Horeca, като предлага на изложителите и посетителите уникалната възможност да тестват, представят, да осъществяват контакти и да влизат на нови пазари.

Фирмите, които ще се представят на щанда на СППЗ са:

  • Олинеза Премиум ООД;
  • Пелтина ООД;
  • Катрин Ко ООД;
  • Кюстендилски плод ООД и
  • Джем и Джем ООД

Целта на участието ни в Алиментария и Хорекспо Лисабон е да се разширят потенциалните пазари за членовете на Съюза, както и да се демонстрира качеството на произвежданите продукти, предлагани от нашите членове.

Акцент ще бъде поставен както върху уникални, стари български рецепти, съхранили традиционните вкусови качества, така и върху продукти, отговарящи на съвременните тенденции в храненето. Основният ни стремеж е да утвърдждаваме България като една от водещите страни в сектора: хранително-вкусова промишленост, а също и да осигурим възможност на членовете ни за активни срещи с нови бизнес партньори за разширяване на пазарите и потенциалните потребители.