Списък на студентите бакалаври, завършили през 2004 г., специалност – Консервиране и Хладилни Технологии.

18.06.2004

Списък на студентите бакалаври, завършили през 2004 г., специалност – Консервиране и Хладилни Технологии.

За повече информация можете да се обръщате към ръководител катедра “Консервиране и хладилни технологии” – Доц. д-р инж. Иван Николов на телефони: 032/603784, 603677, 0888/845824

СПИСЪК на студентите”Бакалаври” от ІV курс, уч.2003/2004 г. - по местоживеене

Студент Постоянно местожителство
1. Теодора Миткова Пенева Шумен
2. Радка Кръстенова Попова Пловдив
3. Пламен Иванов Стоянов Велико Търново
4. Любомир Юлпо Мицов Кюстендил
5. Стефка Любомирова Иванова Елена
6. Семра Исмет Дурмуш с. Долна Крепост, Кърджали
7. Марина Николаева Кючукова Пловдив
8. Камелия Людмилова Георгиева Харманли
9. Лилия Емилова Ангелова Свищов
10. Кирил Георгиев Лазаров Дупница
11. Станислав Красимир. Миленков Кюстендил
12. Манчо Стайков Христов Карнобат
13. Георге Киро Йовов Македония
14. Георги Цветанов Петров Враца
15. Десислава Солакова с. Бръщен, Смолян
16. Метин Енгинов Мехмедов Плевен
17. Тодор Георгиев Димов Каварна
18. Костадин Пасков Христов Бургас
19. Теодор Красимиров Цветков Пирдоп
20. Лазар Николов Лазаров Хисар
21. Борислав Божидаров Сливен