Новата версия на ISO 9001 - 2008 - вижте указанията за въвеждане, както и отговорите на най-често задаваните въпроси

16.02.2009

Новата версия на ISO 9001 - 2008  - вижте указанията за въвеждане, както и отговорите на най-често задаваните въпроси

Новата версия на ISO 9001 - 2008

Вижте указанията за въвеждане, както и отговорите на най-често задаваните въпроси