Регламент ЕС № 852/2004 на Европейския Парламент и Съвета 29 април 2004 регламентиращ хигиената при производството на хранителни продукти (pdf-формат)

29.04.2004

Регламент ЕС № 852/2004 на Европейския Парламент и Съвета 29 април 2004 регламентиращ хигиената при производството на хранителни продукти (pdf-формат)