Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за 2008 г.

26.05.2009

Публикуван е отрасловият анализ

Публикуван е годишният отраслов анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за 2008 г. Анализът представят развитието, обща характеристика на сектора, размера и ориентацията на вътрешния и външния пазар, основните компании и институции, работещи в сектора.