Програма за промотиране на преработвателната хранително-вкусова промишленост в страните от Югоизточна Европа

2006

Програма за промотиране на преработвателната хранително-вкусова промишленост в страните от Югоизточна Европа – GTZ (Германско дружество за техническо сътрудничество)–No: PN04.21.97.4-001.00/2006 –

Трейнинги и Наръчниците:
„Нормативни изисквания по околна среда и енергийна ефективност в индустрията за преработка на плодове и зеленчуци” /2006 г./;
„Управление на безопасността на храните при преработка на плодове изеленчуци /2007 г./