Семинар "ВЪВЕЖДАНЕ НА НАССР СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ" - 27-28.01.2005, Пловдив

27.01.2005 - 28.01.2005

Съюзът на преработватели на плодове и зеленчуци съвместно с Департамента поземеделие на САЩ организират на 27 и 28. 01.05 г. в Новотел"Пловдив", гр.Пловдив, зала"Москва" от 9.00ч. семинар на тема "ВЪВЕЖДАНЕ НА НАССР СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ".

Лектори на семинара са водещи експерти в областа на въвеждане и контрол на НАССР изискванията в консервната промишленост от ЕС и САЩ.

За повече информация:
СППЗ, тел. 02/ 978 33 14, 978 54 56, e-mail: union@tea.bg