Материали от семинара на тема "Преработвателите на плодове в подкрепа на аграрното развитие на България" проведен на 9.03.2005 г. в зала "Електроимпекс" - София

16.03.2005

    Климент Петров
  Емилия Вълчева - МЗГАР - Дирекция Интеграционна политика
  Фрукто Сливен АД
  www.ifc.org
www.hcl-consultants.com
   

За повече информация:
СППЗ, тел. 02/ 978 33 14, e-mail: union@tea.bg