Еднодневен практически семинар-презентация, организиран от СППЗ и фирма „ВИОИВ” на 25 март, гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург”

25.03.2015

На 25 март 2015 г./сряда/, в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург”(бул. България 97), зала “Дружба”

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци и фирма „ВИОИВ”

* Ви канят на еднодневен практически семинар-презентация при следната:

П Р О Г Р А М А

10.00 - 10.30 ч. Регистрация на участниците. Добре дошли на чаша кафе!
10.30 - 10.45 ч. Откриване на семинара
Антоанета Божинова, изп директор СППЗ
10.45 - 11.45 ч. Първи панел:
Представяне на фирма "ВИОИВ"
инж. Станислав Павлов - управител,
инж. Николай Павлов – управител

Презентация на тема „ Използването на системи за охлаждане и хладилното съхранение – гаранция за запазване качество на плодовете и зеленчуците при тяхното краткосрочно и дългосрочно съхранение преди преработването им“
д-р инж. Виолета Иванова
11.45 - 12.00 ч. Почивка 12.00 - 13.00 ч. Втори панел:
Представяне на фирма "Van Amerongen" – Холандия
Презентация на тема: „Системите за създаване на контролируема атмосфера в камерите за съхранение и тяхната роля за увеличаване продължителността на съхранение и за запазване на качествата на плодовете“
г-н Hans Reimerink–технически консултант
13.00 - 13.30 ч. Обсъждане и въпроси 13.30 ч. Обяд

Участието в семинара е безплатно!

Краен срок за записване - 20 март 2014г.

Попълнените заявки за участие в семинара, моля изпращайте на e-mail: office@org-bg.net

За допълнителна информация – тел.: 02 9874743; 0885625608

*Фирма „ВИОИВ“ е наследник на фирма „Хелпман-София“ ООД, която е с 22 годишна история. Фирмата е водеща в областта на хладилната техника. Занимава се с проектиране, доставка и изграждане на индустриални хладилни инсталации във всички области на приложение на хладилната техника. Предлага оборудване с високо качество, произведено от водещи в областта Европейски фирми.

Приложение: Заявка за участие