Обучение на тема: Етикетиране на храни, гр. София, 15.05.2012 г.

15.05.2012

В програмата:

  • Европейско законодателство;
  • Специфики на българското законодателство за етикетиране и представяне на храните и хранителната информация, за предварително опакованите количества продукти, за опаковките и отпадъците от опаковки;
  • Етикетиране на биологични храни, храни с традиционно специфичен характер, храни със защитени наименования за произход и защитени географски указания;
  • Означаване на алергени, номерата „Е”, ГМО и др.;
  • Практически упражнения