Обучителен семинар по темите, свързани с аспекти на Европейското законодателство по етикетиране на храните - 09-10.05.2013 г.

09.05.2013 - 10.05.2013

На 09-10.05.2013 г. в София се проведе обучителен семинар по темите:

  • Аспекти на Европейското законодателство по етикетиране на храните;
  • Хранителни и здравни претенции;
  • Добавки в храните - нови законодателни документи.
  • Поддържане на документацията на СУБХП;
  • Стандартът FSSC 22000