Oбучителен семинар на тема „Международен стандарт за храните” (International Food Standard-IFS), версия 6 - 23-24 ноември 2015

23.11.2015 - 24.11.2015

На 23 и 24 ноември 2015 г. (понеделник и вторник),
в София – в обучителната зала на ТЮФ Рейнланд Бъгария, сградата на „Бернард Изгрев Тауър”– бул. Драган Цанков 23А, етаж 6

СППЗ и ТЮФ Рейнланд Бъгария ЕООД

Ви канят на обучителен семинар на тема:

 „Международен стандарт за храните”

(International Food Standard-IFS), версия 6

 

ПРОГРАМА

23 ноември 2015г./ понеделник /

Начало 10.00 часа

 • Какво представлява международният Стандарт за храните?
 • Структура на стандарта IFS
 • Система за оценка. Видове несъответствия. КО Критерии
 • Присъждане на оценка и сертификат. Честота и график на одитите
 • Процес на сертификация

12.00- 13.00 Обедна почивка

 • Раздели 1 и 2 от стандарта: Отговорност на висшето ръководство. Система за управление на качеството.

Кафе пауза

 • Раздел 3 от стандарта: Управление на ресурсите
 • Закриване на първия ден. Дискусия

Край на 1-ви ден - 17.30 часа

 

24 ноември 2015 г./вторник /

Начало 9.00 часа

 • Обобщение на материала от първата част на обучението
 • Раздел 4 от стандарта: Производствен процес: Преглед на договора, Спецификации и разработване на продукта, Закупуване. Опаковане.

Кафе пауза

 • Производствен процес, продължение: Стандарти за околната среда на предприятието, осветление, климатизация, водоснабдяване. Поддържане и хигиена, Отпадъци, Риск от чужди тела. Мониторинг на вредителите, Приемане и складиране на входящи материали, Транспорт, Поддръжка и ремонт, Съоръжения/Оборудване, Потвърждаване на процеса, Проследимост, ГМО, Алергени

12.00- 13.00 Обедна почивка

 • Раздел 5 от стандарта: Измерване, анализи и подобрения- Вътрешни одити, Проверки в предприятието на място, Контрол на процеса. Калибриране на ТСНИ, Контрол на количеството, анализ на продукта, Карантина и пускане на продукта, Управление на рекламациите, Управление на инциденти, изтегляне и връщане, Управление на несъответстващи продукти, Коригиращи действия.

Кафе пауза

 • Раздел 6 от стандарта: Защита на храните и външни проверки
 • Дискусия и разработване на казуси по практически въпроси от приложението на изискванията на стандарта
 • Тест за оценка на ефикасността от обучението. Дискусия върху теста. Закриване на семинара и връчване на Удостовенията.

край на семинара – 16.30часа

 

Лектор на обучението: Надежда Василева (Сеньор одитор и IRCA лектор към ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД

Семинарът се организира само за представители на фирми-членове на СППЗ.

Таксата за участие е 150 лв. без ДДС /180 лв с ДДС/ и включва: материали, обяди (сандвичи), кафе паузи, Удостоверение.

За втори /трети специалист от една фирма се ползва 10% отстъпка.

Цената е валидна при минимум 10 обучаеми!

 

Моля, преведете съответната сума на сметката на СППЗ:

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG55UNCR70001522130064

BIG CODE: UNCRBGSF

Основание за плащане – участие в семинар

 

Попълнените заявки за участие, моля изпращайте на:e-mail: office@org-bg.net

 

Краен срок за изпращане - 13 ноември 2015г.

 

За информация:

Участниците от страната сами си осигуряват хотел в София и резервират нощувката си.

Най-близкият до мястото на обучението хотел е «Латинка»,ул. Латинка 28А –изхода на метростанция «Жолио Кюри» - www.hotel-latinka-sofia. Тел. за резервации: 02/8700841

e-mail: office@hotel-latinka-sofia.com. От хотела препоръчват резервациите да се правят възможно най-рано.

Приложение: Заявка за участие