Безопасност на преработени плодове и зеленчуци, Девин

30.11.2006 - 01.12.2006

На 30.11-01.12.2006 г. в гр. Девин се проведе семинар "Безопасност на преработени плодове и зеленчуци" с лектор R. SAVAGE, USA, President of National HACCP Consulting Group