Семинари на тема: "Нормативни изисквания по околна среда и енергийна ефективност в индустрията за преработване на плодове и зеленчуци"

13.11.2006 - 14.11.2006

Място на провеждане:
гр. Стара Загора - 13 ноември 2006 г. от 09.00 часа

в сградата на Дом на техниката; ул. "Ген. Столетов" № 113

гр. София - 14 ноември 2006 г. от 10.00 часа
в сградата на Научно-техническите съюзи, ул. " Г.С.Раковски" № 108; ет. 2; зала № 3

Основни въпроси, които ще се представят са:

  • нормативни документи и изисквания по околна среда /ОС/, приложими към сектора за преработване на плодове и зеленчуци;
  • необходими действия на секторно и фирмено равнище за въвеждане на системи за управление на нормативното съответствие;
  • указания за въвеждане на енергийно управление и провеждане на енергийно обследване в предприятията от сектора.

Като лектор на семинара сме поканили немски експерт по темата.

Очакваме да коментира следните въпроси:

  • как в Германия се решава проблемът с енергийната ефективност при преработка на плодове и зеленчуци;
  • примери от немския опит при решаване на проблема - конкретни примери, технически решения, евентуални финансови параметри на решенията;
  • информация за европейски фондове, от които предприятията могат да получат финансова подкрепа при въвеждане на мероприятия по опазване на околната среда и енергоспестяващи технологии;
  • информация за немски фирми, които могат да консултират наши предприятия при провеждане на мероприятия целящи намаляване на енергийните разходи.

ІІ - ри семинар на тема: "Безопасност на преработени плодове и зеленчуци" лектор R. SAVAGE, USA, President of National HACCP Consulting Group

Място на провеждане: гр. Девин, хотел SPA Девин - 30.11. и 01.12.2006 г.

За повече информация на телефони: 02/ 980 26 79; 02/ 987 47 43
и на е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net