Управителен съвет

Константин Владимиров Ламбрев
Фирма „Конекстива“, тел. 02/958 19 65; 02/958 38 30

Димитър Стоянов Ангелинов
Фирма „Дерони“, тел. 042/660 18

Иван Първанов Янков
Фирма „Олинеза“, тел. 0721/662 111; 0721/50 21 25

Стойко Минчев Кировски
Фирма „Джем и Джем“, тел. 032/673 344; 032/693 939

Димитър Михалев Алексиев
Фирма „Фрукто Сливен“, тел. 052/686 020

Цветомир Христов Цонев 
фирма „Родина Агро”, тел. 0608/4 00 04

Милена Василева Калибацева
Фирма „Филикон-97“, тел. 032/657 965