Управителен съвет

Стойко Кировски – председател УС
Фирма „Джем и Джем“, гр.Пловдив

Членове:

Константин Ламбрев
Фирма „Конекс Тива“ АД, с. Оризово, обл. Стара Загора

Димитър Ангелинов
Фирма „„Дерони““ ООД, гр. Хасково

Тина Андреева
Фирма „Пелтина“ ЕООД, гр. Искър, обл.Плевен

Стойчо Георгиев
Фирма „Балкан Агрикалчарал“ ЕООД , гр. Пазарджик

Милена Калибацева 
фирма „Филикон-97” АД, гр. Пловдив

Николай Жеков
Фирма „Цима-99“ ООД, с. Стряма, обл. Пловдив