Писма на браншови организации от ХВП

26.05.2017

Писма на браншови организации от ХВП

От името на браншови организации от ХВП са изпратени писма до Министъра на земеделието, храните и горите и до Председателя на комисията по земеделието и храните в 44-то НС