Годишно общо отчетно-изборно събрание на СППЗ на 6 юни 2018

06.06.2018

Годишно общо отчетно-изборно събрание на СППЗ на 6 юни 2018

ПОКАНА

 

Управителният съвет на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от Устава на СППЗ, свиква Годишно общо отчетно-изборно събрание на 06.06.2018г. /сряда/ от 11.00 ч. в конферентната зала на Парк и СПА Хотел Марково, гр.Пловдив,с.Марково, местност „Исака“ 44А, при следния 

Дневен ред

1. Отчет на Управителния Съвет

2. Доклад на Контролния съвет

3. Финансов отчет

4. Приемане на насоки за развитие на СППЗ

5. Определяне на размера на членския внос

6. Промени в Устава на СППЗ

7. Избор на УС и КС

8. Разни