В брой 105 от 09.12. 2008 г. на Държавен вестник е публикуван ЗИД на Закона за опазване на околната среда

15.01.2009

В брой 105 от 09.12. 2008 г. на Държавен вестник е публикуван ЗИД на Закона за опазване на околната среда

В ДВ брой 105 от 09.12. 2008г. е публикуван ЗИД на Закона за опазване на околната среда.

С промените се цели:

  • деблокиране на инвестиционния процес при изграждане на промишлени инсталации и съоръжения;
  • законово регламентиране на времетраенето и реда на процедурата за издаване на комплексни разрешителни (КР), вместо чрез подзаконовата нормативна уредба;
  • ускоряване на процедурата за тяхното издаване до 6-7 месеца вместо 12-14 по досегашния ред;
  • издаване на КР на етап преди въвеждането в експлоатация на нови инсталации, вместо преди издаване на разрешително за строеж по чл. 118 за проекти, за които е взето положително решение по оценките за въздействие върху околната среда. с линк към броя на ДВ

Вижте пълния текст на публикацията